คลังเก็บรายวัน: เมษายน 24, 2013

ผลการประเมินคุณภาพฯ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 NT

ตามที่ สพป.สตูล ได้ดำเนินการประเมินคุณภา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.        วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

ปลูกผักกินเอง

พื้นที่ชีวิตสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ลองตามมาดูซิ

พื้นที่ชีวิตสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น