การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.        วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในด้านภาษา (Literacy)  ด้านคำนวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล (Reasoning ability)

2.   เครื่องมือที่ใช้ในการสอบ

แบบวัดความสามารถ

จำนวนข้อ

เวลา

ด้านภาษา (Literacy)

30

45 นาที

ด้านคำนวณ(Numeracy)

30

45 นาที

ด้านเหตุผล(Reasoning ability)

30

45 นาที

3.  ตารางสอบ
          การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2555  กำหนดสอบวันพฤหัสบดี ที่ 21  กุมภาพันธ์  2556  รายละเอียดกำหนดสอบ ตามตารางสอบดังนี้

 

วันสอบ

08.30 –09.30 น.

พัก

10.00 – 11.00 น.

พัก

12.30 – 13.30  น.

21  ก.พ. 2556

ความสามารถ

ด้านภาษา

ความสามารถ

ด้านคำนวณ

ความสามารถ

ด้านเหตุผล

4.  กำหนดส่งแบบทดสอบและเอกสารการสอบ
          ศูนย์ประสานการสอบมารับแบบทดสอบและเอกสารการสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในวันพุธ ที่ 20  กุมภาพันธ์  2556

5.  สนามสอบรับแบบทดสอบและเอกสารการสอบ
          สนามสอบรับแบบทดสอบและเอกสารการสอบในเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 21  กุมภาพันธ์  2556            ณ ศูนย์ประสานการสอบ
6.  สนามสอบ  กำหนดให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.3 เข้าสอบเป็นสนามสอบทุกโรงเรียน  มีจำนวนทั้งสิ้น 162 สนามสอบ
7.  จำนวนนักเรียน  นักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 เข้าสอบจำนวน  3,291 คน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s