การแข่งขันทักษะนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สพป.สตูล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 สพป.สตูล จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 25 โรงเรียนจาก 41 โรงเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 อันดับที่ 1 ดช.บุญประสูติ สารานพกุล ร.ร.อนุบาลสตูล อันดับที่ 2 ดญ.สโรชา สุวรรณรัตน์ ร.ร.บ้านควนล่อน และอันดับที่ 3 ดญ.ณัฐวรา อุ่นคงทอง ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.4-ป.6 อันดับที่ 1 ดช.คณิศธิ แสงเดือน นิคมพัฒนาผัง 20 อันดับที่ 2 ดญ.รังสินี เต็มยอด บ้านห้วนน้ำดำ อันดับที่ 3 ดช.นริศ แสวงลาภ บ้านทุ่งดินลุ่ม
การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 อันดับที่ 1 ดญ.เพชรณรินทร์ ช่วยเกิด นิคมพัฒนาผัง 120 อันดับที่ 2 ดญ.อัจฉราภรณ์ ส่องแสง บ้านห้วยน้ำดำ อันดับที่ 3 ดช.ธีรภัทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุบาลสตูล
การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 อันดับที่ 1 ดญ.จันทริกา แสวงสินดี อนุบสลละงู อันดับที่ 2 ดช.เกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศวิริยะ บ้านห้วยน้ำดำ อันดับที่ 3 ดญ.รติกร ไชยจิตต์ อนุบาลสตูล
การประกวดแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.1 – ป.6 อันดับที่ 1 อนุบาลสตูล อันดับที่ 2 อนุบาลทุ่งหว้า อันดับที่ 3 อนุบาลควนกาหลง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน โรงเรียนวิถีพุทธสตูล คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s